Technologie

Technologie
Nasi Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie i doświadczenia w zakresie stosowania nowoczesnych architektur systemow informatycznych:

  • architektury klient/serwer: 2-warstwowe /3-warstwowe/wielowarstwowe (aplikacje klienta zarówno klasyczne jak i internetowe)
  • architektury rozproszonych objektów bazujące na CORBA/RMI/EJB/WebServices
  • architektury systemu stosujące serwery aplikacji (mamy w tym zakresie doświadczenie w budowaniu własnych serwerów aplikacji)

Narzędzia
Nasi Klienci mogą w pełni liczyć na naszą gotowość do stosowania preferowanych przez Nich narzędzi i do tworzenia oprogramowania w ich specyficznych środowiskach. W pełni uwzględniamy te wymagania. Między innymi, dysponujemy doświadczeniem w stosowaniu następujących narzędzi tworzenia oprogramowania:

  • Rational Rose
  • eclipse, IBM Visual Age for C++, Visual Age for Java
  • Symantec Visual Cafe
  • Inprise JBuilder
  • ORACLE Designer / Developer 2000
  • Microsoft Development Studio
  • jak i klasyczne narzędzia: vi, emacs, GNU, etc...