Instalacja AlarmCase - Android | Drukuj |

AlarmCase: aplikacja na telefony komórkowe (PDF)

AlarmCase to program działający na telefonach komórkowych i innych urzadzeniach, umożliwiający zarządzanie plikami i multimediami użytkownika. Pliki i obszary mogą być pogrupowane jako dziedziny i uporządkowane hierarchicznie. AlarmCase oferuje wszechstronne i szybkie wyszukiwanie plików według kryteriów.
Program AlarmCase jest stworzony w jezyku programowania Java na system Android 2.1+.
Program AlarmCase dostarczany jest jako plik AlarmCase.apk

Instalacja programu AlarmCase przebiega w sposób typowy dla aplikacji na system Android.

 

Instalacja AlarmCase z komputera osobistego

Po ściągnieciu plików instalacyjnych programu AlarmCase można zainstalować aplikację na urządzeniu korzystając z połączenia kablem USB. Przyszłe wydania AlarmCase będą umożliwiały też instalację przy pomocy AndroidMarket.

By zainstalować AlarmCase skopiuj plik AlarmCase.apk na swoje urządzenie, a następnie otwórz domyślny program zarządzający aplikacjami. Jeżeli na urządzeniu nie ma zainstalowanego programu do zarzadzania aplikacjami, można taki program pobrać z AndroidMarket (przykładowymi darmowymi menedżerami są AppInstaller i Astro File Manager). Po włączeniu instalatora należy zlokalizować plik AlarmCase.apk, a następnie postępować według instrukcji. W zalezności od konfiguracji urządzenia użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie zezwoleń dla aplikacji.

Po zainstalowaniu AlarmCase, można go uruchomić jak każdą inną aplikację korzystając z listy aplikacji.

Program AlarmCase jest podpisany cyfrowo odpowiednim certyfikatem firmy MP System Sp. z o.o. 

Jednym z istotnych pytań podczas instalacji programu jest pytanie dotyczące gdzie program ma być zainstalowany: w pamięci telefonu ( Phone memory ) czy w pamięci zewnętrznej ( Memory card ). Dla celów kompatybilności i bezpieczeństwa, zaleca się instalować AlarmCase w pamięci wewnętrznej.

Program AlarmCase zajmuje ok. 0,5 MB pamięci, plus pamięć na dane. Telefon powinien posiadać odpowiedni zapas wolnej pamięci.

 

Ustawienie uprawnień

Program AlarmCase jest napisany w języku programowania Java i korzysta z platformy Android. Platforma ta jest solidnie zabezpieczona przez oprogramowanie telefonów komórkowych i kontroluje sposób działania programów zainstalowanych na telefonie, umożliwiając dostęp do poszczególnych funkcjonalności lub zasobów telefonu jedynie jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik ma możliwośc cofnięcia przyznanych zezwoleń w każdej chwili.

AlarmCase do poprawnego działania potrzebuje następujących zezwoleń:

  • dostęp do pamięci zewnętrznej telefonu ( odczyt i zapis )
  • dostęp do informacji o stanie telefonu
  • dostęp do Internetu ( dla wysyłania powiadomień przez e-mail, lub wysyłania zdjęć na serwer
  • dostęp do aparatu
  • dostęp do książki kontaktów ( dla wybierania numeru przy powiadomieniach SMS )

AlarmCase zapyta o te uprawnienia w momencie instalacji. 


Uruchomienie programu AlarmCase

Po instalacji program AlarmCase można odnaleźć w spisie aplikacji danego urzadzenia.

 

Instalacja uaktualnień aplikacji AlarmCase

Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu AlarmCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji należy jednak zwrócić uwagę na pytanie stawiane przez telefon, czy dotychczasowe dane aplikacji mają być zachowane. Oczywiście radzimy odpowiedzieć na to pytanie TAK, aby dotychczasowe dane mogły dalej być wykorzystywane.

 

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu AlarmCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/alarmcase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu AlarmCase. Instalując nową wersję programu AlarmCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

 

Ogólna informacja o produkcie

AlarmCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com ) 

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu AlarmCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt. Patrz również warunki licencji programu.