Podręcznik AlarmCase - Android | Drukuj |

Do czego służy AlarmCase

 

Czy kiedykolwiek chciałeś wiedzieć co dzieje się w twoim pokoju gdy wychodzisz? Bądź chciałeś mieć sposób by monitorować swój dom gdy Cię w nim nie ma? Albo po prostu wymyśleć ciekawą zabawę dla dzieciaków?

Prezentujemy: AlarmCase!

 

Główny panel AlarmCase

Po uruchomieniu AlarmCase prezentuje główny panel aplikacji, w którym można przy pomocy klawiszy nawigacyjnych ( strzałki ) lub ekranu dotykowego aktywować funkcje programu.
Na niektórych modelach telefonów niektóre klawisze sterujące mogą być nieaktywne, w tym przypadku można skorzystać z klawiszy-cyfr ( 2->w górę, 6->na prawo, 8->w dół, 4->na lewo, 5->OK ).

 

Dodawanie nowych Obiektów

Drzewko AlarmCase

By dodać nowy Monitorowany Obiekt, wybierz panel Drzewko. Aby dodać nowe zapisy, należy w głównym panelu wybrać panel Drzewko i w menu wybrać operację Dodaj następny zapis. Ukaże się lista szablonów. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych należy wybrać szablon i w menu można albo podejrzeć szablon ( Pokaż ) albo przejść bezpośrednio do edycji nowego zapisu ( Wybierz ).

W panelu Zapis ... można podać zawartość poszczególnych pól szablonu. Przejście pomiędzy polami odbywa się przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

Po skończeniu edycji należy wybrać z menu Zapamiętaj. Zobaczysz zapis w trybie podglądu. Wybierając z menu Edycja możesz wrócić do edycji. Naciskając klawisz powrotu na telefonie wrócisz do drzewka zapisów.

W drzewku możesz nawigować pomiędzy twoimi zapisami.

By dodać nowy Monitorowany Obiekt, wybierz panel Drzewko. W tym panelu możesz nawigować pomiędzy twoimi obiektami, przeglądać je, dodawać nowe oraz poprawiać i zmieniać bądź kasować istniejące.

Podczas tworzenia nowego obiektu możesz podać takie parametry jak czułość aparatu na zmiany, czy odstęp pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Możesz też przypisać notatkę do obiektu. Gdy wszystkie parametry zostaną ustawione, należy wybrać opcję Zapamiętaj z menu.

By aktywować zaznaczony obiekt wybierz z menu opcję Włącz obserwację. Od tej pory AlarmCase będzie fotografował obiekt z zadanym odstępem czasowym i zapisywał alarmy, jeżeli wykryje zmiany wokół obiektu.

Widok monitorowania

By wyłączyć monitorowanie, naciśnij klawisz powrotu na swoim telefonie.

 

Przeglądanie alarmów

Każdy alarm zapisywany jest ze zdjęciem, datą i godziną alarmu. Zdjęcia możesz przeglądać zaznaczając alarm i wybierając opcję Pokaż z menu.

Dodatkowo, jeżeli włączone są powiadomienia, będziesz miał możliwość otrzymywania alarmów, jako e-maile ze zdjęciem w załączniku, lub będziesz mógł odbierać alarmy na podanym serwerze. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ustawienia powiadomień w tym dokumencie.

 

Wyszukiwanie zapisów

Aby znaleźć konkretny element znajdujący się w dowolnym miejscu w archiwum, należy wybrać panel Wyszukaj, podać poszukiwane słowa lub części słów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest dodatkowe określenie specjalnych warunków wyszukiwania:

  • ignoruj duże/małe litery
  • tryb wyszukiwania tekstu: szukany tekst albo występuje w polu zapisu, albo jest słowem, albo musi odpowiadać polu
  • zaznaczone pola: albo którekolwiek pole odpowiada kryterium, albo wszystkie

 

Ulubione, Ostatnio używane i Ważne

Listy Ulubione i Ostatnio używane notatki to szybki i prosty dostęp do najciekawszych i najbardziej wartościowych pozycji z archiwum.

Przeglądając dowolny zapis możesz określić go jako ulubiony. Program automatycznie notuje przeglądane przez ciebie zapisy w liście ostatnio przeglądanych.

 

Ustawienia

W normalnym użytkowaniu AlarmCase nie wymaga żadnych ustawień. W szczególnych przypadkach można jednak zmienić pewne ustawienia programu w panelu Ustawienia:

  • język - tu można przełączyć język programu i wybrać krajowy zestaw szablonów
  • data instalacji - pokazuje datę instalacji programu. Ważne dla wersji demonstracyjnej programu, która jest aktywna 3 dni od daty instalacji. Po tym terminie można uruchomić program dokonując zakupu jego licencjonowanej wersji.

Aby zmienić ustawienia, wybierz z menu tryb Edycja.

Aby zobaczyć ustawienia systemowe twojego telefonu, wybierz z menu opcję Ustawienia urządzenia.

Ostatnią opcją menu ustawień jest Skasuj archiwum. Przy pomocy tej operacji możesz skasować w telefonie twoje archiwum danych. Jeśli nie posiadasz kopii bezpieczeństwa, te dane nie mogą być później odzyskane ! Oczywiście wykonanie tej operacji zabezpieczone jest dodatkowym odpytaniem twojej decyzji.

 

Ustawienia powiadomień

AlarmCase pozwala na otrzymywanie powiadomień o alarmach gdziekolwiek jesteś. By skorzystać z tej funkcjonalności, wybierz panel Ustawienia i wybierz opcję Edytuj. Z panelu który się pojawi będziesz miał wpływ na takie funkcje jak:

  • powiadomienia przez SMS – W menu zaznacz opcję Wybierz numer a następnie wybierz kontakt który będzie powiadamiany SMSem o alarmach, lub wpisz numer ręcznie.
  • przesyłanie do serwera – podaj adres serwera, na który mają być wysyłane alarmy.
  • powiadomienie przez e-mail – Wypełnij dane jak dla zwykłego klienta poczty. Korzystanie z SSL jest zalecane.Od tej chwili będziesz powiadamiany o alarmach w zależności od powyższych ustawień.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. Programu AlarmCase: 

www.mpsystem.com/pl/products/alarmcase

Instalując nową wersję programu AlarmCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane!

 

Ogólna informacja o produkcie

AlarmCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu AlarmCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.