Instrukcja FileCase - Android | Drukuj |
Do czego służy FileCase (Pobierz jako PDF)
FileCase zarządza plikami i mediami na twoim urządzeniu. Pomaga dzielić się twoimi plikami z innymi użytkownikami i pozwala na wygodne robienie kopi zapasowych dzięki koncepcji Domen. Pozwala też, na ochronę szczególnie ważnych danych poprzez zaszyfrowanie zapisanej domeny i przypisaniu jej hasła.

Po uruchomieniu FileCase prezentuje główny panel aplikacji, w którym można przy pomocy klawiszy nawigacyjnych ( strzałki ) lub ekranu dotykowego aktywować funkcje programu.

Głowny panel FileCaseNa niektórych modelach telefonów niektóre klawisze sterujące mogą być nieaktywne, w tym przypadku można skorzystać z klawiszy-cyfr ( 2->w górę, 6->na prawo, 8->w dół, 4->na lewo, 5->OK ).

Dodawanie plików

Drzewko

By dodać nowe pliki do FileCase, wybierz panel Drzewko.   

Aby dodać nowe zapisy, należy w głównym panelu wybrać panel Drzewko i w menu wybrać operację Dodaj następny zapis. Ukaże się lista szablonów. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych należy wybrać szablon i w menu można albo podejrzeć szablon ( Pokaż ) albo przejść bezpośrednio do edycji nowego zapisu ( Wybierz ).

W panelu Zapis można podać zawartość poszczególnych pól szablonu. Przejście pomiędzy polami odbywa się przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

Po skończeniu edycji należy wybrać z menu Zapamiętaj. Zobaczysz zapis w trybie podglądu. Wybierając z menu Edycja możesz wrócić do edycji. Naciskając klawisz powrotu na telefonie wrócisz do drzewka zapisów.

W drzewku możesz nawigować pomiędzy twoimi zapisami.

Wszystkie pliki w FileCase przypadają pod Domeny. By stworzyć nową domenę, w panelu Drzewko wybierz z menu telefonu opcję Dodaj nowy zapis i wybierz obiekt Domena. Przypisz domenie nazwę i a następnie z menu wybierz opcję Zapamiętaj.

By zbudować strukturę drzewa, dodaj kilka Folderów do swojej domeny i przypisz im nazwę.

Po dodaniu folderu, możesz do niego przypisać pliki poprzez podświetlenie wybranego folderu i wybranie z menu opcji Wybierz plik. Program przejdzie do drzewka wyboru pliku. Podświetl katalog którego zawartość chcesz przypisać do stworzonego folderu i z menu wybierz opcję Wybierz. Od tej chwili pliki będą przypisane do wybranego katalogu w File Case i będą widocznie w drzewku.

Wyszukiwanie zapisów

Panel wyszukiwania

Aby znaleźć konkretny element znajdujący się w dowolnym miejscu w archiwum, należy wybrać panel Wyszukaj, podać poszukiwane słowa lub części słów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest dodatkowe określenie specjalnych warunków wyszukiwania:

- ignoruj duże/małe litery

- tryb wyszukiwania tekstu: szukany tekst albo występuje w polu zapisu, albo jest słowem, albo musi odpowiadać polu

- zaznaczone pola: albo którekolwiek pole odpowiada kryterium, albo wszystkie


Ulubione, Ostatnio używane i Ważne

Listy Ulubione i  Ostatnio używane notatki to szybki i prosty dostęp do najciekawszych i najbardziej wartościowych pozycji z archiwum.

Przeglądając dowolny zapis możesz określić go jako ulubiony. Program automatycznie notuje przeglądane przez ciebie zapisy w liście ostatnio przeglądanych.


Ustawienia

W normalnym użytkowaniu FileCase nie wymaga żadnych ustawień. W szczególnych przypadkach można jednak zmienić pewne ustawienia programu w panelu Ustawienia:

-język ->  tu można przełączyć język programu i wybrać krajowy zestaw szablonów

-data instalacji -> pokazuje datę instalacji programu. Ważne dla wersji demonstracyjnej programu, która jest aktywna 100 dni od daty instalacji. Po tym terminie można uruchomić program dokonując zakupu jego licencjonowanej wersji.

Aby zmienić ustawienia, wybierz z menu tryb Edycja.

Aby zobaczyć ustawienia systemowe twojego telefonu, wybierz z menu opcję Ustawienia urządzenia.

Ostatnią opcją menu ustawień jest Skasuj archiwum. Przy pomocy tej operacji możesz skasować w telefonie twoje archiwum danych. Jeśli nie posiadasz kopii bezpieczeństwa, te dane nie mogą być później odzyskane ! Oczywiście wykonanie tej operacji zabezpieczone jest dodatkowym odpytaniem twojej decyzji.


Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz wymiana z komputerem.
FileCase pozwala na tworzenie kopii zapasowej poprzez kompresowanie Domeny. By tego dokonać, należy podświetl domenę, którą chcesz zapisać w panelu drzewka, a następnie z menu wybierz opcję Pakowania domeny lub Pakowania domeny z hasłem. Wyświetli się drzewko wyboru plików, w którym należy wybrać lokalizację na spakowaną domenę. Jeżeli wybrano opcję Pakowania domeny z hasłem zostaniesz poproszony o podanie hasła. Hasło należy zapamiętać, gdyż będzie potrzebne do odzyskania plików w momencie rozpakowywania domeny.

Po zapisaniu domeny, można ją skopiować z miejsca zapisu jak każdy inny plik.

By odzyskać dane ze spakowanej domeny, należy w panelu drzewka podświetlić domenę, następnie z menu wybrać opcję Rozpakowania domeny, lub Rozpakowania z hasłem a następnie wybrać archiwum które ma zostać rozpakowane w drzewku wyboru plików.

W przypadku domen szyfrowanych z hasłem potrzebne będzie hasło podane przy pakowaniu.


Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. Programu FileCase:

www.mpsystem.com/pl/products/filecase

Instalując nową wersję programu FileCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane!


Ogólna informacja o produkcie

FileCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o.  ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu FileCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.