Instalacja MemoCase - Android | Drukuj |

MemoCase: aplikacja na telefony komórkowe (PDF)

Program MemoCase jest stworzony w jezyku programowania Java na system Android 2.1+.
Program MemoCase dostarczany jest jako plik MemoCase.apk

Instalacja programu MemoCase przebiega w sposób typowy dla aplikacji na system Android.

 

Instalacja MemoCase z komputera osobistego

Po ściągnieciu plików instalacyjnych programu MemoCase można zainstalować aplikację na urządzeniu korzystając z połączenia kablem USB. Przyszłe wydania MemoCase będą umożliwiały też instalację przy pomocy AndroidMarket.

By zainstalować MemoCase skopiuj plik MemoCase.apk na swoje urządzenie, a następnie otwórz domyślny program zarządzający aplikacjami. Jeżeli na urządzeniu nie ma zainstalowanego programu do zarzadzania aplikacjami, można taki program pobrać z AndroidMarket (przykładowymi darmowymi menedżerami są AppInstaller i Astro File Manager). Po włączeniu instalatora należy zlokalizować plik MemoCase.apk, a następnie postępować według instrukcji. W zalezności od konfiguracji urządzenia użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie zezwoleń dla aplikacji.

Po zainstalowaniu MemoCase, można go uruchomić jak każdą inną aplikację korzystając z listy aplikacji.

Program MemoCase jest podpisany cyfrowo odpowiednim certyfikatem firmy MP System Sp. z o.o. 

Jednym z istotnych pytań podczas instalacji programu jest pytanie dotyczące gdzie program ma być zainstalowany: w pamięci telefonu ( Phone memory ) czy w pamięci zewnętrznej ( Memory card ). Dla celów kompatybilności i bezpieczeństwa, zaleca się instalować MemoCase w pamięci wewnętrznej.

Program MemoCase zajmuje ok. 0,5 MB pamięci, plus pamięć na dane. Telefon powinien posiadać odpowiedni zapas wolnej pamięci.

Ustawienie uprawnień

Program MemoCase jest napisany w języku programowania Java i korzysta z platformy Android. Platforma ta jest solidnie zabezpieczona przez oprogramowanie telefonów komórkowych i kontroluje sposób działania programów zainstalowanych na telefonie, umożliwiając dostęp do poszczególnych funkcjonalności lub zasobów telefonu jedynie jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik ma możliwośc cofnięcia przyznanych zezwoleń w każdej chwili.

MemoCase do poprawnego działania potrzebuje następujących zezwoleń:

  • dostęp do informacji o stanie telefonu

MemoCase zapyta o te uprawnienia w momencie instalacji. 

 

Uruchomienie programu MemoCase

Po instalacji program MemoCase można odnaleźć w spisie aplikacji danego urzadzenia.


Instalacja uaktualnień aplikacji MemoCase

Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu MemoCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji należy jednak zwrócić uwagę na pytanie stawiane przez telefon, czy dotychczasowe dane aplikacji mają być zachowane. Oczywiście radzimy odpowiedzieć na to pytanie TAK, aby dotychczasowe dane mogły dalej być wykorzystywane.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje 

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu MemoCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/alarmcase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu MemoCase. Instalując nową wersję programu MemoCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

MemoCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com ) 

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu MemoCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.Patrz również warunki licencji programu.