Instalacja MemoCase Mobile Java/J2ME | Drukuj |

MemoCase: program na telefony komórkowe       PDF

MemoCase to program działający na telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych, umożliwiający zarządzanie notatkami, uwagami, zapiskami, itp.

Program MemoCase jest stworzony w języku programowania Java w środowisku na urządzenia mobilne, zwanym J2ME.

Program MemoCase dostarczany jest w 2 plikach:

  • plik JAR ( o rozszerzeniu .jar ) - zawierający właściwy program

  • plik JAD ( o rozszerzeniu .jad ) - zawierający opis programu i podpis cyfrowy

Instalacja programu MemoCase przebiega w sposób typowy dla programów napisanych w języku Java dla środowiska J2ME.

Instalacja MemoCase z komputera PC

Po uzyskaniu plików instalacyjnych programu MemoCase można zainstalować aplikację na telefonie komórkowym korzystając z:

  • połączenia kablem USB

  • bezprzewodowo przy pomocy połączenia Bluetooth

  • bezprzewodowo przy pomocy połączenia na podczerwień

W tym celu należy uruchomić program obsługi telefonu z komputera ( najczęściej będący wersją aplikacji PC Suite ) i podłączyć jednym z możliwych połączeń telefon.

Następnie z panelu głównego aplikacji obsługi telefonu ( PC Suite ) należy aktywować program instalacji programów na telefonie ( Install applications ).


Instalator aplikacji z reguły umożliwia wybór z komputera pliku JAR do instalacji. Należy odpowiednio wybrać plik JAR aplikacji MemoCase i po wybraniu docelowego telefonu rozpocząć instalację naciskając na przycisk instalacji.

Instalator aplikacji z reguły umożliwia wybór z komputera pliku JAR do instalacji. Należy odpowiednio wybrać plik JAR aplikacji MemoCase i po wybraniu docelowego telefonu rozpocząć instalację naciskając na przycisk instalacji.

Po rozpoczęciu instalacji kontrolę nad instalacją przejmuje telefon. Należy przy pomocy klawiatury telefonu odpowiednio odpowiadać na pytania zadawane podczas instalacji.

Program MemoCase jest podpisany cyfrowo odpowiednim certyfikatem firmy MP System Sp. z o.o. W niektórych szczególnie starszych modelach telefonów możliwy jest brak odpowiedniego certyfikatu kontrolnego dla naszego certyfikatu. W takim przypadku prosimy o aktywowanie opcji sprawdzania certyfikatu przez łącze internetowe.

W niektórych modelach telefonów nie jest konieczne stosowanie na komputerze programu obsługi telefonu i wystarczy uzyskać połączenie telefonu z kompturem w trybie przeglądania plików. W takim przypadku należy skopiować z komputera pliki instalacyjne MemoCase i uruchomić na telefonie program instalatora aplikacji, który zainstaluje MemoCase.

 

Jednym z istotnych pytań podczas instalacji programu jest pytanie dotyczące gdzie program ma być zainstalowany: w pamięci telefonu ( Phone memory ) czy na płytce dodatkowej pamięci ( Memory card ). Prosimy o wybranie pamięci telefonu !

Program MemoCase konsumuje ok. 0,5 MB pamięci, plus pamięć na dane. Dane tekstowe nie zajmują znaczącej pojemności, jedynie obrazy i zdjęcia. Telefon powinien posiadać odpowiedni zapas wolnej pamięci.

instalacji MemoCase wymaga appx. 0,5 MB pamięci telefonu. MemoCase przechowuje dane tekstowe bardzo skutecznie i dlatego wymaga niewielkiego obszaru pamięci dla niego. Jednakże, jeśli MemoCase przechowuje wiele obrazów wymagania dot. pamięci mogą bardzo wzrastać.
Typowa procedura instalacji wygląda następująco

Install MemoCase ? -> YES
Security warning ... untrusted -> CONTINUE

Details .... -> CONTINUE

Install -> PHONE MEMORY

Installation complete !

Instalacja MemoCase bezpośrednio na telefon z Internetu

Program MemoCase można zainstalować bezpośrednio przy pomocy telefonu komórkowego korzystając z dostępu do Internetu.

Uwaga !

1. Warunkiem przeprowadzenia instalacji bezpośrednio telefonem komórkowym z Internetu jest uruchomiony dostęp do Internetu na Twoim telefonie komórkowym.

2. Dostęp ten może być związany z dodatkowymi kosztami transmisji danych pakietowych podczas dostępu do Internetu z telefonu.

Pytaj Twojego operatora komórkowego o warunki w tym względzie.

Podczas instalacji pobierane są przez Internet pliki instalacyjne programu ( wielkości około 550 kB ), a podczas całej transmisji pobierane jest około 600 kB.

Aby wykonać instalację należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchomić dostęp do internetu z telefonu.

2. Uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie.

3. Wejść na stronę www

http://www.mpsystem.com/pl/produkty/memocase

Na tej stronie należy wybrać odpowiednią wersję programu MemoCase i zaznaczyć plik instalacyjny JAD dla wybranej wersji ( demo lub komercyjna ), np.

MemoCase JAD

lub

MemoCase Plus JAD

i uruchomić ( kliknąć na ) wybrany link.

4. Telefon rozpoczyna instalację i pokaże informacje o programie MemoCase z podpisem elektronicznym wystawionym przez MP System i potwierdzonym certifykatem centrum certyfikacji.


Po przejrzeniu informacji o programie MemoCase i podpisu można albo zrezygnować z instalacji ( opcja Rezygnuj, Cancel ) lub zainstalować program wybierając opcję Instaluj ( Install ).

5. Po wybraniu opcji Instaluj telefon ściąga z internetu program MemoCase, co może potrwać.

6. Po ściągnięciu programu telefon może zapytać, czy i gdzie program MemoCase ma być zainstalowany: czy w pamięci telefonu czy na podłączonej karcie pamięci. Prosimy wybrac pamięć telefonu i opcję instalacji programu.

7. Po prawidłowym zainstalowaniu programu można go zwykle odnaleźć wybierając

Menu / Tools / Applications lub Installations

Jeżeli podczas instalacji programu telefon zamelduje błędy instalacji, proponujemy ponowienie instalacji.

Jeżeli błędy pojawią sie ponownienależy usunąć pliki instalacyjne MemoCase i/lub skontaktować się z naszym serwisem.

Ustawienie uprawnień

MemoCase j jest napisany w języku programowania Java i korzysta z platformy J2ME i dlatego w pełni korzysta z wbudowanej funkcji bezpieczeństwa, ograniczając w pamięci dostęp do jego danych do innych aplikacji. Dodatkowo, w ramach Java/J2ME w telefonach komórkowych zwiększa bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie ścisłej kontroli dostępu do zasobów telefonu dla wszystkich zainstalowanych aplikacji. Za każdym razem, żąda dostępu aplikacji do zasobów telefonu, takich jak łączność, podtypów, itp. pamięci uzyskuje tylko wtedy, gdy użytkownik telefonu jawnie na to pozwala.
Zgoda użytkownika może zostać przyznana na jeden dostęp do zasobów, lub może zostać przyznana na stały dostęp. Zgody użytkownika mogą być odwołane przez niego w każdej chwili.
MemoCase Plus wymaga do płynnej pracy, niektóre uprawnienia:
- dostęp do lokalnych plików telefonu (czytać i edytować uprawnienia)
MemoCase Plus może tworzyć kopie zapasowe danych w postaci plików archiwum i odczytać pliki graficzne, ale również może przywrócić danych z plików archiwum
Aby nadać powyższe uprawnienia, należy w panelu głównym telefonu odnaleźć Menedżer Aplikacji. Proszę znaleźć i wybrać MemoCase w liście zainstalowanych aplikacji i otwórz go. Następnie należy ustawić dla Multimedia, Read user data ( Wczyt danych użytkownika ) i Edit user data ( Edytuj dane użytkownika ) albo opcję Zawsze zezwalaj lub Zapytaj raz pierwszy.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu MemoCase można znaleźć w panelu Aplikacje lub Instalacje na telefonie komórkowym.

Uruchomienie programu MemoCase odbywa się poprzez podświetlenie go przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i naciśnięcie klawisza Ok lub wybranie z menu Options opcji Open.

Instalacja uaktualnień aplikacji MemoCase

Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu MemoCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji należy jednak zwrócić uwagę na pytanie stawiane przez telefon, czy dotychczasowe dane aplikacji mają być zachowane. Oczywiście radzimy odpowiedzieć na to pytanie TAK, aby dotychczasowe dane mogły dalej być wykorzystywane.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu MemoCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/memocase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu MemoCase Instalując nową wersję programu MemoCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

MemoCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu MemoCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.