MemoCase Mobile Java/J2ME Manual | Drukuj |
Do czego służy MemoCase        PDF

Pomysły, notatki, uwagi, porady - dziś życie jest ich pełne. Stara technika zapisywania ich na małych karteczkach ma wiele niedogodności: trzeba je nosić ze sobą, znalezienie odpowiedniej informacji jest zawsze problemem, itd., itd. Istnieje wiele małych programów narzędziowych obsługujących notatki, ale wszystkie z nich mają ograniczenia i nie pozwalają prawidłowo obsługiwać setek bieżących i historycznych notatek. Musi być jakiś sposób ich organizacji, i funkcji aby mieć szybki i łatwy dostęp do najbardziej pożądanych.
Naszą odpowiedzią na te wymagania jest MemoCase!


Po uruchomieniu MemoCase przedstawia główny panel aplikacji umożliwiający dostęp do wszystkich funkcji .

 

Aby zarządzać MemoCase można korzystać z klawiatury telefonu i klawiszy nawigacyjnych (strzałki). W niektórych modelach telefonów można używać alternatywnie klawiszy numerycznych do nawigacji (2 -> w górę, 6 -> w prawo, 8 -> w dół, 4 -> w lewo, 5 -> OK).

Dodawanie nowych zapisów

Aby dodać nowe zapisy, należy w głównym panelu wybrać panel Drzewko i w menu wybrać operację Dodaj następny zapis. Ukaże się lista szablonów. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych należy wybrać szablon i w menu można albo podejrzeć szablon ( Pokaż ) albo przejść bezpośrednio do edycji nowego zapisu

( Wybierz ).

 

W panelu Zapis ... można podać zawartość poszczególnych pól szablonu. Przejście pomiędzy polami odbywa się przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

 

Po skończeniu edycji należy wybrać z menu Zapamiętaj. Zobaczysz zapis w trybie podglądu. Wybierając z menu Edycja możesz wrócić do edycji. Wybierając Powrót wrócisz do drzewka zapisów.

 

W drzewku możesz nawigować pomiedzy twoimi zapisami.

 

Zalecamy stosowanie zapisów Katalog do tworzenia struktury twoich zapisów. Każdy zapis ( nie tylko Katalog ) może mieć podzapisy.

Wyszukiwarka zapisów

Aby znaleźć konkretny element znajdujący się w dowolnym miejscu w archiwum, należy wybrać panel Wyszukaj, podać poszukiwane słowa lub części słów.
W szczególnych przypadkach możliwe jest dodatkowe określenie specjalnych warunków wyszukiwania:
- status notatki
- priorytet
- ignoruj
- tryb wyszukiwania tekstu: szukany tekst albo występuje w polu zapisu, albo jest słowem, albo musi odpowiadać polu
- zaznaczone pola: albo którekolwiek pole odpowiada kryterium, albo wszystkie

Ulubione, Ostatnio używane i Ważne

Listy Ulubione i Ostatnio używane notatki to szybki i prosty dostęp do najciekawszych i najbardziej wartościowych pozycji z archiwum.

Przeglądając dowolny zapis możesz określić go jako ulubiony. Program automatycznie notuje przeglądane przez ciebie zapisy w liście ostatnio przeglądanych.
Folder przedmioty są tylko przedmioty, które nie są zarządzane przez obie ulubionych i niedawno używanych list.
Lista Ważnych notatek prezentuje wszystkie zaznaczone notatki posortowane według ich priorytetu. Na tej liście można sprawdzić najważniejsze notatki.

Ustawienia

W normalnym użytkowaniu MemoCase nie wymaga żadnych ustawień. W szczególnych przypadkach można jednak zmienić pewne ustawienia programu w panelu Ustawienia:

-blokowanie dostępu przy braku aktywności -> określa czas, po którym aplikacja automatycznie się blokuje. Odblokowanie następuje przez podanie hasła.

-język -> tu można przełączyć język programu i wybrać krajowy zestaw szablonów

-data instalacji -> pokazuje datę instalacji programu. Ważne dla wersji demonstracyjnej programu, która jest aktywna 180 dni od daty instalacji. Po tym terminie można uruchomić program dokonując zakupu jego licencjonowanej wersji.

Aby zmienić ustawienia, wybierz z menu tryb Edycja.

Z menu ustawień możesz również zmienić swoje aktualne główne hasło program, wybierając opcję Zmiana hasła.

Aby zobaczyć ustawienia systemowe twojego telefonu, wybierz z menu opcję Ustawienia urządzenia.

W wersji MemoCase Plus z menu ustawień można wywołać dodatkowo wykonanie kopii danych ( opcja Kopia danych ) oraz wczytać kopię danych ( opcja Wczyt kopii danych ).

Ostatnią opcją menu ustawień jest Skasuj archiwum. Przy pomocy tej operacji możesz skasować w telefonie twoje archiwum danych. Jeśli nie posiadasz kopii bezpieczeństwa, te dane nie mogą być później odzyskane ! Oczywiście wykonanie tej operacji zabezpieczone jest dodatkowym odpytaniem twojej decyzji.

Kopie danych: tworzenie, przywracanie i wymiana z komputerem osobistym

Bardziej zaawansowana wersja MemoCase Plus oferuje dodatkowe funkcje, takie jak archiwum i odzyskiwania danych. Archiwizowane dane mogą być wymieniane z wersji PC MemoCase. Wersja na PC pozwala na bardziej wygodne wprowadzanie danych i konserwacji.
Możesz łatwo dokonać upgrade z podstawowej MemoCase do MemoCase Plus poprzez zakup licencji i zainstalowanie MemoCase Plus w urządzeniu. Wszystkie stare dane są wciąż dostępne.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. Programu MemoCase:

www.mpsystem.com/pl/products/memocase

Instalując nową wersję programu MemoCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

MemoCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu MemoCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.

Mapa paneli i operacji