Instalacja MemoCase PC / Linux | Drukuj |

MemoCase PC: instalacja na komputerach PC z systemem Linux

MemoCase to program dzialajacy na telefonach komórkowych i komputerach PC, umozliwiajacy zarządzanie notatkami, zadaniami, itp.
Program MemoCase jest stworzony w jezyku programowania Java.
Program MemoCase PC dostarczany jest w 1 pliku instalacyjnym:
  • plik run( memocase.run ) - zawierający program instalacyjny

Instalacja programu MemoCase PC przebiega w sposób typowy dla instalacji przy pomocy plików instalacyjnych run.

Procedura instalacji MemoCase PC

Aby zainstalować MemoCase PC należy najpierw ściągnąć plik instalacyjny MemoCase.run. Plik ten jest dosyć duży ( około 62 MB ) i jego ściągnięcie potrwa odpowiednią do szybkości dostępu do internetu ilość czasu. Instalację programu rozpoczniemy klikając podwójnie na ten plik i wybierzemy "uruchom w terminalu".

W okienku terminala komend instalację przeprowadza się startując po prostu program instalacyjny:

 

./memocase.run

 

Instalacja po starcie jest prosta i nie wymaga skomplikowanych operacji. Program instalacyjny zapyta użytkownika o wersję, która ma zostać zainstalowana: 32 lub 64 bit. Aplikacja MemoCase PC zainstalowana będzie w standardowych katalogach programów systemu Linux. Po instalacji na pulpicie komputera umieszczona jest ikonka MemoCase PC.

Aby wystartować MemoCase PC należy wykonać podwójny klik na ikonce programu MemoCase PC na pulpicie komputera.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji MemoCase użytkownik definiuje swój login i swoje główne hasło zabezpieczające dostęp do jego danych. Zapamiętaj ten login i to hasło, aby móc wejść do MemoCase po ponownym uruchomieniu !

Instalacja uaktualnień aplikacji MemoCase

MemoCase PC zawiera kod automatycznie sprawdzający, czy na naszych stronach pojawiła się nowa wersja programu MemoCase PC. Jeśli udostępniono dostęp do internetu, mechanizm ten co 14 dni sprawdza, czy nowa wersja pojawiła się na naszych stronach. Użytkownik decyduje, czy nowa wersja programu ma być zainstalowana. Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu MemoCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji dotychczasowe dane programu są zachowane, radzimy jednak wykorzystywać mechanizm kopii bezpieczeństwa i regularnie wykonywać kopie bezpieczeństwa danych.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu MemoCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/memocase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu MemoCase. Instalując nową wersję programu MemoCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

MemoCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com )

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu MemoCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.Patrz również warunki licencji programu.