MemoCase w chmurze

MemoCase umożliwia pamiętanie i wymianę danych w chmurze. MemoCase może przy tym korzystać zarówno z publicznych serwerów chmury oferowanych przez światowych dostawców usług chmury jak z prywatnego serwera użytkownika. W obu przypadkach komunikacja pomiędzy urządzeniami i serwerami jest realizawana przy pomocy bezpiecznych protokołów.

Obecna wersja MemoCase obsługuje serwis chmury DropBox i prywatną chmurę przy pomocy protokołu SCP. Przyszłe wersje MemoCase będą obsługiwać chmurkę Google i Amazona.

Obsługa chmury wymaga ustawienia w panelu Ustawienia następujących parametrów:

Chmura aktywna - włącza obsługę chmury

Konektor chmury - wybiera rozwiązanie chmury ( np. DropBox lub SCP chmury prywatnej )

Login chmury - login konta chmury

Autoryzacja chmury - najczęściej hasło wymagane przy łączeniu z chmurą

 

Dodatkowe parametry wymagane są przy stosowaniu chmury prywatnej:

 

Host chmury - adres URL Twojego prywatnego serwera. Jeśli komunikacja SCP używa innego niż standardowy portu IP, podaj go na końcu adresu po dwukropku ( : ). Np. mojserwer.mojadomena.mojesuperdomena:111

Katalog w chmurze - podkatalog w którym MemoCase zapisze swoje dane

Plik klucza prywatnego - lokalizacja pliku klucza prywatnego do autoryzacji serwera. Plik ten należy oczywiście najpierw zapamiętać w tej lokalizacji

 

Przy pierwszym uruchomieniu połączenia z chmurą, wymagane jest potwierdzenie autoryzacji połączenia z serwerem chmury. MemoCase pokaże panel z odpowiednią informacją i poprosi o potwierdzenie prawidłowości połączenia.

 

Po aktywacji połączenia z chmurą, MemoCase zapisuje dane w chmurze równocześnie z zapisem danych lokalnie w pamięci urządzenia. Podczas startu aplikacji MemoCase spróbuje ściągnąć dane z chmury i zintegrować je z danymi lokalnymi. Patrz rozdział o synchronizacji i wymianie danych pomiędzy urządzeniami aby poznać dalsze szczegóły.