SafeCase Mobile Java/J2ME Instalacja | Drukuj |

SafeCase: aplikacja na telefony komórkowe          PDF

SafeCase to program dzialajacy na telefonach komórkowych i innych urzadzeniach mobilnych, umozliwiajacy przechowywanie i odczyt sekretnych i prywatnych danych typu dane kart bankowych i kredytowych, dane dotyczace kont bankowych, dowolnych hasel dostepu, kodów transakcyjnych itp.
Program SafeCase jest stworzony w jezyku programowania Java w srodowisku na urzadzenia mobilne, zwanym J2ME.
Program SafeCase dostarczany jest w 2 plikach:
  • plik JAR ( safecaseme .jar ) - zawierający właściwy program
  • plik JAD ( safecaseme.jad ) - zawierający opis programu i podpis cyfrowy

Instalacja programu SafeCase przebiega w sposób typowy dla programów napisanych w języku Java dla środowiska J2ME.

Instalacja SafeCase z komputera osobistego

Po uzyskaniu plików instalacyjnych programu SafeCase można zainstalować aplikację na telefonie komórkowym korzystając z:

  • połączenia kablem USB
  • połączenia bezprzewodowego Bluetooth
  • połączenia bezprzewodowego na podczerwień

W tym celu należy uruchomić program obsługi telefonu z komputera ( najczęściej będący wersją aplikacji PC Suite ) i podłączyć jednym z możliwych połączeń telefon.

Następnie z panelu głównego aplikacji obsługi telefonu ( PC Suite ) należy aktywować program instalacji programów na telefonie ( Install applications ).

Instalator aplikacji z reguły umożliwia wybór z komputera pliku JAR do instalacji. Należy odpowiednio wybrać plik JAR aplikacji SafeCase ( Sejfik ) i po wybraniu docelowego telefonu rozpocząć instalację naciskając na przycisk instalacji.

Po rozpoczęciu instalacji kontrolę nad instalacją przejmuje telefon. Należy przy pomocy klawiatury telefonu odpowiednio odpowiadać na pytania zadawane podczas instalacji.

Program SafeCase jest podpisany cyfrowo odpowiednim certyfikatem firmy MP System Sp. z o.o. W niektórych szczególnie starszych modelach telefonów możliwy jest brak odpowiedniego certyfikatu kontrolnego dla naszego certyfikatu. W takim przypadku prosimy o aktywowanie opcji sprawdzania certyfikatu przez łącze internetowe.

W niektórych modelach telefonów nie jest konieczne stosowanie na komputerze programu obsługi telefonu i wystarczy uzyskać połączenie telefonu z kompturem w trybie przeglądania plików. W takim przypadku należy skopiować z komputera pliki instalacyjne SafeCase i uruchomić na telefonie program instalatora aplikacji, który zainstaluje SafeCase.

Jednym z istotnych pytań podczas instalacji programu jest pytanie dotyczące gdzie program ma być zainstalowany: w pamięci telefonu ( Phone memory ) czy na płytce dodatkowej pamięci ( Memory card ). Prosimy o wybranie pamięci telefonu !

Program SafeCase konsumuje ok. 0,5 MB pamięci, plus pamięć na dane. Dane tekstowe nie zajmują znaczącej pojemności, jedynie obrazy i zdjęcia. Telefon powinien posiadać odpowiedni zapas wolnej pamięci.

Typowa procedura instalacji wygląda następująco:

Install SafeCase ? -> YES
Security warning ... untrusted -> CONTINUE

Details .... -> CONTINUE

Install -> PHONE MEMORY

Installation complete !

Instalacja SafeCase na telefon komórkowy bezpośrednio z Internetu

Program SafeCase można zainstalować bezpośrednio przy pomocy telefonu komórkowego korzystając z dostępu do Internetu.

Uwaga !

1. Warunkiem przeprowadzenia instalacji bezpośrednio telefonem komórkowym z Internetu jest uruchomiony dostęp do Internetu na Twoim telefonie komórkowym.

2. Dostęp ten może być związany z dodatkowymi kosztami transmisji danych pakietowych podczas dostępu do Internetu z telefonu.

Pytaj Twojego operatora komórkowego o warunki w tym względzie.

Podczas instalacji pobierane są przez Internet pliki instalacyjne programu ( wielkości około 550 kB ), a podczas całej transmisji pobierane jest około 600 kB.

Aby wykonać instalację należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchomić dostęp do internetu z telefonu.

2. Uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie.

3. Wejść na stronę www


http://www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase


Na tej stronie należy wybrać odpowiednią wersję programu SafeCase i zaznaczyć plik instalacyjny JAD dla wybranej wersji ( demo lub komercyjna ), np.

SafeCase JAD

lub

SafeCase Plus JAD

i uruchomić ( kliknąć na ) wybrany link.

4. Telefon rozpoczyna instalację i pokaże informacje o programie SafeCase z podpisem elektronicznym wystawionym przez MP System i potwierdzonym certifykatem centrum certyfikacji.


Po przejrzeniu informacji o programie SafeCase i podpisu można albo zrezygnować z instalacji ( opcja Rezygnuj, Cancel ) lub zainstalować program wybierając opcję Instaluj ( Install ).

 

5. Po wybraniu opcji Instaluj telefon ściąga z internetu program, co może potrwać.

6. Po ściągnięciu programu telefon może zapytać, czy i gdzie program SafeCase ma być zainstalowany: czy w pamięci telefonu czy na podłączonej karcie pamięci. Prosimy wybrac pamięć telefonu i opcję instalacji programu.

7. Po prawidłowym zainstalowaniu programu można go zwykle odnaleźć wybierając

Menu / Tools / Applications lub Installations

Jeżeli podczas instalacji programu telefon zamelduje błędy instalacji, proponujemy ponowienie instalacji.

Ustawienie uprawnień

Program SafeCase jest napisany w języku programowania Java i korzysta z platformy J2ME. Platforma ta jest solidnie zabezpieczona przez oprogramowanie telefonów komórkowych i kontroluje sposób działania programów zainstalowanych na telefonie, umożliwiając dostęp do poszczególnych funkcjonalności lub zasobów telefonu jedynie jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zgoda użytkownika może być wyrażana każdorazowo, gdy program usiłuje uzyskać dostęp do pewnego zasobu. Użytkownik może również zezwolić danej aplikacji na stałe korzystanie z niektórych zasobów tak, aby nie być bez przerwy pytany o wyrażenie zgody.

Program SafeCase korzysta z 2 uprawnień do korzystania z zasobów telefonu, na które potrzebna jest zgoda użytkownika.

Program SafeCase umożliwia bezpieczne zaszyfrowane przechowywanie dyskretnych informacji również w postaci zdjęć czy obrazów / kopii dokumentów. W tym celu SafeCase wykorzystuje również wewnętrzny aparat fotograficzny telefonu komórkowego ( jeśli telefon takowy posiada ).

Stały dostęp do aparatu fotograficznego w telefonie można umożliwić ustawiając w Menedżerze Aplikacji telefonu uprawnienie Multimedia na Always allowed lub Ask first time.

Wersja SafeCase Plus może podczas operacji wykonywania kopii bezpieczeństwa, bądź wczytu danych z kopii bezpieczeństwa lub obrazu / zdjęcia z pliku na telefonie korzystać z dodatkowych uprawnień Read user data ( Wczyt danych użytkownika ) i Edit user data ( Edytuj dane użytkownika ). Polecamy ustawienie tych uprawnień również na Always allowed lub Ask first time w celu umożliwienia programowi SafeCase Plus prawidłowego i pełnego działania.

Aby nadać powyższe uprawnienia, należy w panelu głównym telefonu odnaleźć Menedżer Aplikacji, odnaleźć aplikację SafeCase i “otworzyć” ją. Po otwarciu powinna ukazać się lista uprawnień, rozpoczynająca się typowo od uprawnienia Access point. SafeCase nie korzysta z innych uprawnień poza wymienionymi 3 wyżej.

Uruchomienie programu SafeCase

Po instalacji program SafeCase można odnaleźć wybierając z panelu głównego telefonu panel Applications bądź Installations.

Uruchomienie programu SafeCase odbywa się poprzez podświetlenie go przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i naciśnięcie klawisza Ok lub wybranie z menu Options opcji Open

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji SafeCase użytkownik definiuje swoje główne hasło zabezpieczające dostęp do jego danych. Zapamiętaj to hasło, aby móc wejść do SafeCase po ponownym uruchomieniu !

Instalacja uaktualnień aplikacji SafeCase

Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu SafeCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji należy jednak zwrócić uwagę na pytanie stawiane przez telefon, czy dotychczasowe dane aplikacji mają być zachowane. Oczywiście radzimy odpowiedzieć na to pytanie TAK, aby dotychczasowe dane mogły dalej być wykorzystywane.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje 

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu SafeCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu SafeCase. Instalując nową wersję programu SafeCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

SafeCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com ) 

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu SafeCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.Patrz również warunki licencji programu.