SafeCase instrukcja obsługi | Drukuj |

Do czego służy SafeCase                                      PDF

SafeCase to program działający na telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych, umożliwiający przechowywanie i odczyt sekretnych i prywatnych danych typu dane kart bankowych i kredytowych, dane dotyczące kont bankowych, dowolnych haseł dostępu, kodów transakcyjnych itp.

 

Dla wygody użytkownika SafeCase oferuje zestaw zdefiniowanych szablonów typowych zapisów. Każdy szablon dodatkowo dodaje do zestawu pól wolne pole Notatka, w którym to polu użytkownik może zapisać dowolne informacje dotyczące danego zapisu.

Po pierwszym wystartowaniu programu SafeCase użytkownik proszony jest o podanie i powtórzenie swojego tajnego hasła, dzięki któremu jedynie on będzie miał dostęp do danych zarządzanych przez SafeCase. To hasło powinno mieć długość co najmniej 3 znaków ( zalecamy długość co najmniej 4 znaków ), być nietrywialne i oczywiście zostać zapamiętane przez użytkownika SafeCase. Dzięki zastosowaniu SafeCase będzie to jedyne hasło, które użytkownik powinien pamiętać. Wszystkie pozostałe hasła można powierzyć aplikacji SafeCase.

Po zdefiniowaniu hasła SafeCase prezentuje główny panel aplikacji, w którym można przy pomocy klawiszy nawigacyjnych ( strzałki ) i klawisza Ok wybierać funkcje programu.

Na niektórych modelach telefonów niektóre klawisze sterujące mogą być nieaktywne, w tym przypadku można skorzystać z klawiszy-cyfr ( 2->w górę, 6->na prawo, 8->w dół, 4->na lewo, 5->OK ).

Dodawanie nowych zapisów

Aby dodać nowe zapisy, należy w głównym panelu wybrać panel Drzewko i nawigując klawiszami nawigacyjnymi wybrać odpowiedni zapis. Następnie w menu wybrać operację Dodaj następny zapis albo Dodaj podzapis. Ukaże się lista szablonów. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych należy wybrać szablon i w menu można albo podejrzeć szablon ( Pokaż ) albo przejść bezpośrednio do edycji nowego zapisu ( Wybierz ).

W panelu Zapis ... można podać zawartość poszczególnych pól szablonu. Przejście pomiędzy polami odbywa się przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

Po skończeniu edycji należy wybrać z menu Zapamiętaj. Zobaczysz zapis w trybie podgładu. Wybierając z menu Edycja możesz wrócić do edycji. Wybierając Powrót wrócisz do drzewka zapisów.

W drzewku możesz nawigować pomiedzy twoimi zapisami.

Zalecamy stosowanie zapisów Katalog do tworzenia struktury twoich zapisów. Każdy zapis ( nie tylko Katalog ) może mieć podzapisy.

Aby zapamiętać w sposób bezpieczny obrazki, zdjęcia lub kopie sekretnych dokumentów, wybierz szablon Obraz. Aby zabezpieczyć listę kodów transakcyjnych ( np. dla konta bankowego ) zastosuj szablon Lista kodów transakcyjnych. Umożliwią one zrobienia zdjęcia dokumentu ( w trybie edycji, po dotarciu do pola obrazek i wybraniu z menu operacji Zdjęcie. Wersja SafeCase Plus umożliwia wczyt zdjęcia bądź obrazka jako plik z telefonu.

Po zapamiętaniu obrazka lub zdjęcia w trybie podglądu możesz swobonie zoomować ( powiększać ) obraz lub przesuwać go na ekranie telefonu. Twoje ustawienia zostaną zapamiętane tak, że przy następnym podglądzie odnajdziesz na ekranie ostatnio przeglądaną część obrazka.

Wyszukiwanie zapisów

Jako analogia znanych wyszukiwarek, SafeCase umożliwia ci wygodne i szybkie wyszukiwanie zapisów twojego archiwum. Wystarczy wybrać z głównego panelu panel Szukaj, podać poszukiwane słowa lub części słów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest dodatkowe określenie specjalnych warunków wyszukiwania:

-ignoruj duże małe litery

-tryb wyszukiwania tekstu -> szukany tekst albo występuje w polu zapisu, albo jest słowem, albo musi odpowiadać polu

-porównanie pól -> albo którekolwiek pole odpowiada kryterium, albo wszystkie

Ulubione i Ostatnie

Podobnie jak w przeglądarkach internetowych SafeCase umożliwia wybór ostatnio używanych zapisów oraz ulubionych. Odpowiednie listy można wybrać z głównego panelu aplikacji.

Przeglądając dowolny zapis możesz określić go jako ulubiony. Program automatycznie notuje przeglądane przez ciebie zapisy w liście ostatnio przeglądanych. W obu listach nie obsługiwane są jedynie zapisy typu Katalog.

Zapamiętywanie i przeglądanie obrazów i zdjęć

SafeCase umożliwia również zabezpieczone kryptograficznie przechowywanie i przeglądanie obrazów i zdjęć ( patrz szablony Obraz i Lista kodów transakcyjnych ). Przed korzystaniem z tej funkcjonalności radzimy umożliwić jej działanie przez wyrażenie na to zgody w menedżerze aplikacji telefonu ( uprawnienie Multimedia ).

Przeglądając zapis z obrazem można klawiszami nawigacyjnymi wybrać pole obrazu i z menu wybrać podgląd obrazu. W panelu podgląd obrazu można powiększać i przesuwać obraz. Aktualne ustawienia powiększenia i pozycji obrazu są przez SafeCase zapamiętywane, co ułatwia ponowne korzystanie np. z listy kodów transakcyjnych.

Ustawienia

W normalnym użytkowaniu SafeCase nie wymaga żadnych ustawień. W szczególnych przypadkach można jednak zmienić pewne ustawienia programu w panelu Ustawienia:

-blokowanie dostępu przy braku aktywności -> określa czas, po którym aplikacja automatycznie się blokuje. Odblokowanie następuje przez podanie hasła.

-język -> tu można przełączyć język programu i wybrać krajowy zestaw szablonów

-data instalacji -> pokazuje datę instalacji programu. Ważne dla wersji demonstracyjnej programu, która jest aktywna 180 dni od daty instalacji. Po tym terminie można uruchomić program dokonując zakupu jego licencjonowanej wersji.

Aby zmienić ustawienia, wybierz z menu tryb Edycja.

Z menu ustawień możesz również zmienić swoje aktualne główne hasło program, wybierając opcję Zmiana hasła.

Aby zobaczyć ustawienia systemowe twojego telefonu, wybierz z menu opcję Ustawienia urządzenia.

W wersji SafeCase Plus z menu ustawień można wywołać dodatkowo wykonanie kopii danych ( opcja Kopia danych ) oraz wczytać kopię danych ( opcja Wczyt kopii danych ).

Ostatnią opcją menu ustawień jest Skasuj archiwum. Przy pomocy tej operacji możesz skasować w telefonie twoje archiwum danych. Jeśli nie posiadasz kopii bezpieczeństwa, te dane nie mogą być później odzyskane ! Oczywiście wykonanie tej operacji zabezpieczone jest odpytaniem twojego aktualnego głównego hasła.

Bezpieczeństwo twoich danych

Dane zarządzane przez SafeCase są zaszyfrowane przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych algorytmów kryptograficznych. Ich odszyfrowanie wymaga użycia potężnych środków i zastosowania zaawansowanej technologii informatycznej, co czyni ich nieupoważnione odszyfrowanie praktycznie niemożliwym. Dostęp do tych danych zabezpieczony jest wybranym przez ciebie hasłem głównym, który dzięki SafeCase staje się jedynym hasłem, który trzeba precyzyjnie zdefiniować i pamiętać.

Hasło główne użytkownika SafeCase musi się składać z co najmniej 3 znaków. Radzimy jednak zdefiniować hasło z co najmniej 4 lub nawet 5 znaków i to w sposób nietrywialny, z użyciem cyfr i liter.

Pamiętaj: 10 nieudanych prób dostępu z podaniem nieprawidłowego hasła powoduje automatyczne skasowanie twojego archiwum danych !

SafeCase automatycznie blokuje się po określonej w ustawieniach programu ilości minut braku aktywności użytkownika. W niektórych modelach telefonów nie można jednak całkowicie polegać na tej funkcjonalności, więc radzimy dbać o ręczne blokowanie dostępu do programu przez wybranie z głównego panelu opcji Blokada.

Kopie danych: tworzenie, przywracanie i wymiana z komputerem osobistym

Wersja SafeCase Plus oferuje dodatkowo możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa twoich danych, które są również szyfrowane w sposób bezpieczny i dostęp do nich zabezpieczony jest również hasłem ( które może być odmienne od twojego hasła głównego programu ).

Zaszyfrowane kopie bezpieczeństwa ( katalog plików na twoim telefonie ) mogą zostać przeniesione na twój komputer osobisty i zapisane na dyskach DVD/CD.

W przypadku uszkodzenia telefonu bądź programu możliwe jest dzięki temu odzyskanie danych i ich wczyt do programu SafeCase Plus.

Użytkownik może też dodatkowo zakupić wersję na komputer programu SafeCase, która działa bardzo podobnie do wersji na telefon. Edycja danych na komputerze jest oczywiście bardziej wygodna i możliwa jest wymiana danych pomiędzy komputerem i telefonem.

Posiadając wersję podstawową programu SafeCase możesz zakupić wersję SafeCase Plus i zainstalować ją na twoim telefonie i korzystać z twoich dotychczasowych danych.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu SafeCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu SafeCase. Instalując nową wersję programu SafeCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

SafeCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu SafeCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.

Mapa paneli i operacji