SafeCase PC / Linux instalacja | Drukuj |

SafeCase PC: instalacja na komputerach PC z systemem Linux

SafeCase to program dzialajacy na telefonach komórkowych i komputerach PC, umozliwiajacy przechowywanie i odczyt sekretnych i prywatnych danych typu dane kart bankowych i kredytowych, dane dotyczace kont bankowych, dowolnych hasel dostepu, kodów transakcyjnych itp.
Program SafeCase jest stworzony w jezyku programowania Java.
Program SafeCase PC dostarczany jest w 1 pliku instalacyjnym:
  • plik run( safecase.run ) - zawierający program instalacyjny

Instalacja programu SafeCase PC przebiega w sposób typowy dla instalacji przy pomocy plików instalacyjnych run.

Procedura instalacji SafeCase PC

Aby zainstalować SafeCase PC należy najpierw ściągnąć plik instalacyjny safecase.run. Plik ten jest dosyć duży ( około 62 MB ) i jego ściągnięcie potrwa odpowiednią do szybkości dostępu do internetu ilość czasu. Instalację programu rozpoczniemy klikając podwójnie na ten plik i wybierzemy "uruchom w terminalu".

W okienku terminala komend instalację przeprowadza się startując po prostu program instalacyjny:

 

./safecase.run

 

Instalacja po starcie jest prosta i nie wymaga skomplikowanych operacji. Program instalacyjny zapyta użytkownika o wersję, która ma zostać zainstalowana: 32 lub 64 bit. Aplikacja SafeCase PC zainstalowana będzie w standardowych katalogach programów systemu Linux. Po instalacji na pulpicie komputera umieszczona jest ikonka SafeCase PC.

Aby wystartować SafeCase PC należy wykonać podwójny klik na ikonce programu SafeCase PC na pulpicie komputera.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji SafeCase użytkownik definiuje swój login i swoje główne hasło zabezpieczające dostęp do jego danych. Zapamiętaj ten login i to hasło, aby móc wejść do SafeCase po ponownym uruchomieniu !

Instalacja uaktualnień aplikacji SafeCase

SafeCase PC zawiera kod automatycznie sprawdzający, czy na naszych stronach pojawiła się nowa wersja programu SafeCase PC. Jeśli udostępniono dostęp do internetu, mechanizm ten co 14 dni sprawdza, czy nowa wersja pojawiła się na naszych stronach. Użytkownik decyduje, czy nowa wersja programu ma być zainstalowana. Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu SafeCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji dotychczasowe dane programu są zachowane, radzimy jednak wykorzystywać mechanizm kopii bezpieczeństwa i regularnie wykonywać kopie bezpieczeństwa danych.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje 

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu SafeCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu SafeCase. Instalując nową wersję programu SafeCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

SafeCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com ) 

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu SafeCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.Patrz również warunki licencji programu.