SafeCase PC / Windows Instalacja | Drukuj |

SafeCase PC: instalacja na komputerach PC z systemem Windows

SafeCase to program dzialajacy na telefonach komórkowych i komputerach PC, umozliwiajacy przechowywanie i odczyt sekretnych i prywatnych danych typu dane kart bankowych i kredytowych, dane dotyczace kont bankowych, dowolnych hasel dostepu, kodów transakcyjnych itp.
Program SafeCase jest stworzony w jezyku programowania Java.
Program SafeCase PC dostarczany jest w 1 pliku instalacyjnym:
  • plik MSI( safecase.msi ) - zawierający program instalacyjny

Instalacja programu SafeCase PC przebiega w sposób typowy dla instalacji przy pomocy plików instalacyjnych MSI.

Procedura instalacji SafeCase PC

Aby zainstalować SafeCase PC należy najpierw ściągnąć plik instalacyjny safecase.msi. Plik ten jest dosyć duży ( około 62 MB ) i jego ściągnięcie potrwa odpowiednią do szybkości dostępu do internetu ilość czasu. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Internet Explorer, ściąganie pliku safecase.msi automatycznie inicjuje instalacje programu. Korzystając z innych przeglądarek ( Firefox, Opera, Safari, itd. ) najpierw należy ściągnąć i zapamiętać na komputerze plik safecase.msi file a następnie rozpocząć instalację programu klikając podwójnie na ten plik.

 

Instalacja po starcie jest prosta i nie wymaga skomplikowanych operacji. W zależności od wersji programu, program instalacyjny może zapytać użytkownika o katalog docelowy dla obszaru roboczego danych SafeCase PC. Aplikacja SafeCase PC zainstalowana będzie w standardowych katalogach programów systemu Windows, a podstawowo obszar roboczy dla danych programu znajduje się pod katalogiem Moje Dokumenty użytkownika. Po instalacji w menu programów Windows dodane jest podmenu SafeCase PC, a na desktopie komputera umieszczona jest ikonka SafeCase PC.

 

Aby wystartować SafeCase PC należy wybrać z menu programów Windows odpowiedni podpunkt albo wykonać podwójny klik na ikonce programu SafeCase PC na desktopie komputera.

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji SafeCase użytkownik definiuje swój login i swoje główne hasło zabezpieczające dostęp do jego danych. Zapamiętaj ten login i to hasło, aby móc wejść do SafeCase po ponownym uruchomieniu !

Instalacja uaktualnień aplikacji SafeCase

SafeCase PC zawiera kod automatycznie sprawdzający, czy na naszych stronach pojawiła się nowa wersja programu SafeCase PC. Jeśli udostępniono dostęp do internetu, mechanizm ten co 14 dni sprawdza, czy nowa wersja pojawiła się na naszych stronach. Użytkownik decyduje, czy nowa wersja programu ma być zainstalowana. Instalacje nowych wersji i aktualizacje programu SafeCase przeprowadza się w sposób analogiczny jak jego pierwotną instalację.

Przy instalacji nowych wersji lub aktualizacji dotychczasowe dane programu są zachowane, radzimy jednak wykorzystywać mechanizm kopii bezpieczeństwa i regularnie wykonywać kopie bezpieczeństwa danych.

Nowości, nowe wersje, aktualizacje 

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu SafeCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu SafeCase. Instalując nową wersję programu SafeCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !

Ogólna informacja o produkcie

SafeCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Spzoo ( www.mpsystem.com ) 

jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu SafeCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.Patrz również warunki licencji programu.