FINABIZ framework aplikacji bankowych, finansowych, księgowych

Przeznaczenie


FINABIZ jest frameworkiem aplikacji stworzonym w celu ułatwienia realizacji wszelkich aplikacji i systemów w dziedzinie bankowości, usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Główne cechy

FINABIZ wyróżnia się spośród podobnych produktów kilkoma istotnymi cechami:

 • obiektowo zorientowana architektura

  FINABIZ jest stworzony kompletnie przy pomocy metod i języków programowania objektowo-zorientowanych. Wszystkie struktury danych są zrealizowane przy pomocy klas.

 • budowa modularna i warstwowa

  FINABIZ ma strukturę modularną. Składa się m.in. z następujących modułów:

FINABIZ Basic Podstawowe struktury danych: Okres, Prioritet, Kalendarz, ...
FINABIZ Money Currency, Fx, FxRate, ...
FINABIZ Accounting Bank, Posting, PostingPosition, Payment, IBAN, AccountingPerson, ...
FINABIZ Banking Account, InterestRate, InterestCalcMethod, InterestFrequency, InterestYearBase, ...
FINABIZ Cash CashAccount, CashTransaction, BankDeposit
FINABIZ Securities Security, SecurityPrice, CommercialPaper, Bond, SecurityAccount, Portfolio, ...
FINABIZ Insurance Insurer, Insurent, LifeInsurance, PensionInsurance, CarInsurance, HealthInsurance...

Moduły frameworku FINABIZ mogą być stosowane również oddzielnie.

Równocześnie oprogramowanie frameworku FINABIZ jest podzielone na warstwy:

Domain Layer zawiera klasy realizujące struktury danych domeny byznesowej
SQL Layer zawiera klasy odpowiedzialne za zapisywanie i odczyt danych w relacyjnych systemach baz danych
Services Layer zawiera klasy realizujące funkcjonalność obsługi wołań klienta
 • implementacja głównych struktur danych i operacji dla bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń

  FINABIZ implementuje wszystkie podstawowe struktury danych i operacje, niezbędne dla realizacji aplikacji i systemów z dziedziny bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń.

 • otwartość, rozszerzalność

  Architektura FINABIZ bazuje na metodzie MDA i umożliwia łatwe rozszerzenia lub dopasowanie do wymagań. Przy tym mogą znaleźć zastosowanie w pełni metody objektowe.

  FINABIZ można stosować w różnych architekturach docelowych systemu:

  - standalone product

  - 2 - tier

  - 3 - tier

  - n -tier

 • wysoka wydajność

  FINABIZ wykorzystuje framework aplikacji JUVE i gwarantuje dzięki temu wysoko performance aplikacji końcowej. Dzięki zastosowaniu szybkiej serializacji objektów możliwa jest bardzo szybka komunikacja pomiędzy komponentami systemu.

  Zasadniczym mechanizmen stosowanym w przetwarzaniu danych jest obróbka całych grafów objektów. Dla danych statycznych stosowany jest cache w oparciu o wzorzec Static Domain Container.

  Warstwa SQL Layer bazuje na frameworku JUVE SQL Layer i wykorzystuje bezkompromisowo możliwości relacyjnych baz danych.

 • niezależność od architektury komputera i systemu operacyjnego

  FINABIZ działa na prawie wszystkich obecnych na rynku systemach operacyjncy  i architekturach komputerów.

  FINABIZ można stosować z różnymi systemami relacyjnych baz danych: ORACLE, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgresSQL, DB2.

 • niezależność od języka programowania

  Wersje FINABIZ są implementowane w następujących językach programowania JAVA, C#, C++, Delphi.

 • niezależność od systemu bazy danych

  FINABIZ dysponuje w warstwie SQL-Layer własną implementacją funkcjonalności zapisu i odczytu danych w relacyjnych bazach danych. Tę implementację cechuje wysoka szybkość dostępu ( performance ) oraz możliwośc wykorzystania praktycznie dowolnego systemu bazy danych osiągalnego na rynku: ORACLE, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgresSQL, itd.

  Dzięki elastycznej architekturze możliwe jest również bezproblemowe dopasowanie warstwy SQL Layer do korzystania z istniejącego schematu bazy danych, bez konieczości strat w szybkości dostępu.

   

 • obsługa i wykorzystanie języka XML i standardu WebServices

  FINABIZ został stworzony w oparciu o framework aplikacji JUVE i obsługuje oraz wewnętrznie korzysta z języka XML oraz standardu WebServices.

   

Technologia

WersjeFINABIZ są implementowane w językach JAVA, C#, C++, Delphi.

FINABIZ zbudowany jest w oparciu o framework aplikacji JUVE.  Dzięki zastosowaniu odpowiednich adapterów JUVE możliwe jest zastosowanie FINABIZ w architekturach J2EE lub .NET.

Schemat FINABIZ jest dokumentowany i tworzony przy pomocy modelu objektowego metodą UML. W procesie tworzenia aplikacji docelowej przy pomocy FINABIZ możliwe i zalecane jest stosowanie procesu w oparciu o metody objektowe.

 

Obszary zastosowań

FINABIZ przeznaczony jest do stosowania w projektach informatycznych różnej wielkości i stopnia skomplikowania:

 • realizacja samodzielnych produktów software'owych
 • realizacja skomplikowanych systemów informatycznych ( client/server, high end )
 • integracja istniejących systemów
 • optymalizacja performance istniejących systemów
 • tworzenie interfejsów B2B / B2C dla istniejących systemów  ( np. zgodnie z standardem WebServices )

FINABIZ wspiera implementacje produktów i systemów informatycznych, wymagających realizacji funkcjonalności finansowo-księgowo-bankowo-ubezpieczeniowej:

 • systemy księgowości, zarządzanie magazynem, ERP, obsługa automatyczna płatności
 • systemy bankowe, asset management i Investment Banking, Internet Banking
 • systemy i aplikacje ubezpieczeniowe

FINABIZ stosuje nowoczesną technologię ( WebServices, .NET, Java, Distributed Computing ) i jest produktem o dużej przyszłości.