Realizacja projektów informatycznych i usługi doradztwa

MP System Sp.z o.o. oferuje szerokie spektrum usług w zakresie zarówno realizacji systemów informatycznych "pod klucz" jak i doradztwa/consultingu w obszarze szeroko rozumianej informatyki, realizacji projektów informatycznych, rozwoju systemów informatycznych itd.

Realizacja systemów informatycznych
MP System Sp.z o.o realizuje kompletne systemy informatyczne "pod klucz" dla wiodących klientów z róznych krajów.  Stosowany przez nas model procesu tworzenia oprogramowania bazuje na bliskiej współpracy naszych architektów systemowych i designerów z Państwa specjalistami według ścisle określonego modelu postępowania i przy zastosowaniu odpowiednio dobranych technologii i narzędzi. Nasi architekci systemowi i designerzy odpowiedzialni są za zgodne z Państwa wymaganiami określenie definicji funkcjonalności przyszłego systemu, przeprowadzenie analizy wymagań w sensie fachowym i technicznym, i udokumentowanie tychże wymagań w formie odpowiednich dokumentów analitycznych. Właściwy proces tworzenia oprogramowania realizowany jest przez naszych programistów w naszych centrach tworzenia oprogramowania, bez konieczności kontaktu Państwa spejcalistów z naszymi programistami. Dzięki takiej organizacji komunikacja i przepływ informacji w projekcie informatycznym podlega ścisłej kontroli, co zwiększa efektywność procesu i zmniejsza ryzyko projektowe.

Realizacja systemów informatycznych "pod klucz" często powiązana jest z programami transferu know how i treningu dla Państwa programistów tak, aby na końcu projektu Państwo byli w stanie swobodnie zdecydować, czy dalsze rozwijanie systemu przejęta zostanie przez Państwa pracowników bądź zostanie zlecona nam.

Doradztwo informatyczne
MP System Sp.z o.o oferuje Klientom usługi doradztwa w dziedzinie realizacji dużych projektów informatycznych we wszystkich fazach realizacji. Bazując na naszych doświadczeniach w tworzeniu i wdrażaniu skomplikowanych projektów informatycznych dla poważnych Klientów zagranicznych, oferujemy naszym Klientom również w Polsce doskonałe rozwiazania informatyczne, szczególnie w dziedzinie rozbudowanych systemów informatycznych z dużą liczbą użytkowników i dużą liczbą transakcji realizowanych przez system.
Posiadamy bogate doświadczenia w realizacji systemów informatycznych w oparciu o technologie internetu/intranetu oraz klasyczne architektury client/serwer.

Efektywnie wspieramy realizację projektów informatycznych we wszystkich fazach projektowania i wdrażania:

  • wczesne fazy - wspierając wybór optymalnej architektury systemu
  • realizacji - poprzez udział w realizacji projektu naszych doświadczonych programistów i analityków
  • optymalizacji - szczególnie w zakresie dużych systemów OLTP/OLAP z wysokimi wymaganiami dotyczącymi ilości przetwarzanych danych i transakcji


MP System Sp.z o.o wspiera swoich Klientów w tworzeniu i rozszerzaniu zespołów programistycznych dzięki udziałowi doświadczonych programistów i analityków. Nasi współpracownicy biorą udział w realizacji wewnętrznej projektów informatycznych. Oferujemy również realizację projektów informatycznych poza siedzibą Klienta, również u nas.

Prosimy o zapytania dotyczące szczegółów oferty MP System Sp. z o.o.